• 3 august 2017 la 22:22

  astàzi
  nu mi-am luat toate tatuajele cu mine
  am constatat cà am destule pete pe suflet
  toate holurile gàrilor prin care trec
  sunt pline de oglinzi
  mi-e imposibil sà ajung la tine
  fàrà sà mà sperii
  de imaginile
  celui care urcà în trenul sperantei
  nu mà mai astepta
  trenul acesta
  nu ajunge niciodatà la destinatie