• 14 august 2017 la 16:19

  Prin ochii lui Adam

  O, Doamne, Doamne, ce se
  prelinge-n mine din această
  noapte, căzută-n bot precum
  un lup prea hăituit, învins?!
  Ce-şi caută astâmpărul şi-alean
  în duhurile mele, rotindu-se
  de zor în jurul singurului Duh,
  privit, iubit, descris şi legănat,
  de-a pururi de nestins, rămas
  singur în veci, nemângâiat?
  Spre tine mă întorc din vis şi
  somn, în tine liniştea mi-o aflu,
  spre tine-alerg şi mă întorc, ay,
  pururi, de unde aş veni şi ce aş
  face. La tine mi-este gândul şi
  fiinţa, inima, sufletul frumos,
  în care-ai strâns de pretutindeni
  farmec, iubire, rouă, dulci amintiri,
  trecut cât lumea, viitor, uitare şi
  sfială, răsucite blând pe fiecare os,
  în fiecare mădular, strunjit cu
  dragoste de tine în singurătatea,
  la care îmi doresc s-ajung atunci
  când singur sunt şi frig îmi e ca
  din senin. Şi ceva mă strânge-n
  piept şi-mi urcă în gâtlej; mai
  e puţin şi parcă mă sugrumă.
  Trag aer adânc de tot în piept şi
  boarea dinspre tine-mi spune totul.
  Mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor de Ea.
  Mi-e dor de Ea. Până s-o smulgi
  din coasta mea, aşa de dor mi se
  făcea, încât spre tine duhul mi-l
  spoream, cu o privire munţi din
  loc urneam, marea din palme o
  sorbeam, văi, şerpi şi păsări spre
  tine întorceam, şi soarele, şi luna!
  Mi-e dor de implacabila femeie
  ca de mâna ta, care din lut mi-a
  smuls plămada vie. Sfinţească-se
  dorul, chemarea, norul, patima,
  fiorul care mă stăpâneşte, când
  inima o leagănă în aburu-i curat
  pe ea, dulcea femeie, otrava ce-mi
  dă viaţă vie, nectar ales din răsărit,
  mireasmă de pădure şi lacuri stinse
  de tot aproape-n aşteptare. Femeie –
  vrajă adusă dinspre roze alintate de
  zănatici fluturi, divino, întoarsă spre
  cerul dinlăuntru, o, nesfârşito, fee!

  Prin ochii Evei

  O, Doamne, dă-mi nectarul zilei
  dintâi, în care lumea o vedeam
  prin ochii Evei şi te-ntrebam: ce vezi
  când mă priveşti, de parcă te-ai uita
  de tot adânc în mine ca-ntr-un abis
  şi-ai răsfoi încet, încet, în cartea firii,
  văi şi livezi, stupi de albine, munţi
  de sare, împunse-n coastă de zăpuşeală,
  copilăroase duhuri, heruvimi stângaci
  şi-apoi, târziu, zănatice amiezi?
  Din adâncimi eu mă ridic şi-mi arde
  ochii coama încinsă a tăcerii, blând
  răsucită dinspre ţara verii verilor toate…
  Deşi e iarnă, tu taci, tu taci şi, iarăşi, taci…
  Spune-mi de ce plămada duhului
  tu mi-ai lucrat-o, fără să clipeşti,
  din noapte?! De ce mai văd, ca-n vis,
  în zori de zi, cum mâinile primei
  femei din întuneric se adapă,
  cum bezna se strecoară ca un hoţ
  prin trunchiul ei păgân, subţire,
  în bronz turnat, lege, mireasmă
  de pădure şi argilă, de un murg sălbatic
  ce aruncă-n ochii Evei otravă dulce,
  fulgere, vrajă, scântei, uitare, taină,
  şi-atunci când nu mai e de făcut nimic,
  azvârle dor păgân cât să renască-o lume
  de zei fără sfârşit, mergând pe apă?!…
  Poeme din romanul în versuri Ostrovul Învierii
  25 august 2016 – 16 aprilie 2017, Învierea Domnului