• 17 decembrie 2016 la 15:55

  LA ARAT
  (poetului ION BARBU)

  sosesc pierdutele secunde
  ne asudat mai mort e calul
  în truda mea înfràtit
  dar zbenguit ogorul
  si liniile stàvilind decorul

  urzit dementului elan
  otelul scapàrà boltind
  sosit vetust ràscolitor
  schimbând mereu fata
  severului pàmânt prea adormitor.