• 9 decembrie 2016 la 11:14

  Domnule DUME,
  Và rog sà-mi pardonati lipsa anumitor diacritice, nu este vorba de o rea vointà, fiind plecat din tarà din 1990 tot ce am adunat în domeniul informatie scrisà se aflà in acet computer cu o tastaturà specificà limbii franceze, dacà accentul ^
  circumflex îl pot transpoze peste litera i si a , nu este cazul si celorlalte diacritice.
  Cu speranta cà voi gàsi întelegere din partea tuturor participantilor la acest
  atelier de culturà, và multumesc tuturor,
  cu respect, al domniilor voastre G.P.

 • 8 decembrie 2016 la 18:47

  un gest cu tentă de sărbătoare sfântă!

  rog, domnule gheorghe, să revizuiţi diacriticele. în special t- ţ

  cu sinceritate,

 • 8 decembrie 2016 la 13:48

  Pentru concursul nr. 6
  NOAPTEA DE CRACIUN

  utilà gravitatie
  fàcând planetele sà plece in carusel
  rotindu-se încet
  utilul încetinind citirea stelelor
  în noaptea când vin colindàtorii
  si sunetele clopoteilor hergheliilor de reni
  mânate de triburile de Neneti
  prin frigul tundrei înghetate
  de la poli prin liniile de fortà gravitationalà
  fàcând sà semene planeta
  cu un pepene vàrgat copt
  gata de gustat
  si gravitând în jurul ecuatorului
  luna parcà este beatà
  se împiedicà de orizont
  càzând mereu aiurea
  pe lângà alte dealuri ascunzându-se incet
  cine ritmeazà fluenta oceanelor
  dându-ne frigul si càldura diminetilor senine?
  e iarnà iaràsi
  si casele s-au împodobit cu mii de lumini
  brazii-s gàtiti de petrecere

  leru-i ler si iaràsi ler

  ducându-ne prin vremurile de demult
  râde pân’ la lacrimi clopotelul!
  si troica lui Esenin ne poartà
  peste nàmeti si peste ceturi

  sculati gazde nu dormiti
  au sosit colindàtorii!