• Alexandru Sfarlea

  Alexandru Sfarlea a scris un nou articol, Un punct acum 26 de minute

  Îţi pari ţie însuţi un ceas de carne şi sânge
  cu acele-nfipte-n trecerea deşartă a timpului,
  orele stau îmbrăţişate pe cadran, pe chipurile lor…
  spaima de-a se duce în golul suveran al nimicniciei, […]

 • Valy Buța

  Valy Buța a răspuns pe subiectul PORUMBELUL( parodie după ''Corbul ''de E. Allan Poe în forumul Logo grup al Acceleratorul de poezieAcceleratorul de poezie acum 4 ore, 17 minute

  Se mai poate lucra la metrică, dar e fain ca întreg.

 • Poză de profil pentru vlad

  vlad a scris un nou articol, Refresh acum 4 ore, 31 de minute

  A fost o zi grea,

  am stat peste program la serviciu,

  în trafic mi-am făcut nervi,

  la supermarket n-am găsit coș,

  am primit sms de la executorul

  judecătoresc, sunt dator vândut…

  Vreau să-l ui […]

 • Alexandru Sfarlea

  Alexandru Sfarlea a scris un nou articol, Nu-i nimic acum 14 ore, 27 de minute

  Pe 16 ianuarie a fost ziua mondială
  a nimicului
  a mai nimicului nu există aşa că
  moldo al familiei ar fi fost logic să tresară
  pisica vecinului care mă urăşte
  la grămadă cu criticii literari
  se plimbă non […]

 • negru opac

  negru opac a scris un nou articol, Carst acum 16 ore, 59 de minute

  Îți scriu din transparență.
  Aici steagurile de aer
  se vând la preț dublu
  fiecare pas înainte este taxat triplu.
  Pe străzile semanticii
  cei sălbatici sunt considerați inutili.
  Totul se desfășoară doar la lumi […]

  • Înțeleg că cei sălbatici sunt cei care nu se lasă domesticiți pe străzile ”semanticii”, că zeul chiar este un zeu…Bine că există ”cerul de sub gene” unde fiecare vede câte stele poate! Țintită! VOT!

 • Boris Mehr

  Boris Mehr a scris un nou articol, A doua moarte acum 1 zi

  Ziua se înclina pe un plan mobil,

  vidanjorii se odihneau după schimburile de noapte,

  citeau reviste porno, asingurătatea era subțire,

  o femeie -zdrahon îi pândea după copaci,

  unul lipsea, un băiat […]

  • Subfleacuri … Vai, ce trist …

  • Zoltan Terner

   Un poet integral: Boris Marian-Mehr

   Când am publicat, în urmă cu ani,în „Minimum”, o scurtă recenzie la o plachetă semnată de Boris Marian-Mehr, nu îi cunoșteam încă, decât vag, adevărata anvergură lirică. Dar i-o bănuiam a fi mare. Acest volum intitulat „Ca o rugăciune” ( Editura „Astralis” – București, 2016) confirmă din plin prezumția mea de atunci. Ni-l prezintă într-o lumină egală, pentru mine, cu o revelație. Am descoperit un poet interesant, valoros.

   În poemele sale, avangarda se întretaie cu libertatea stilistică totală a postmodernismului. Unele poeme sunt integral jocuri suprarealist-dadaiste cu nonsensurile născătoare de mister sau de sens…secund. Acest poet nu rămâne însă la simplul joc de-a absurdul. Ne revelează mereu câte ceva din iraționalul și paradoxalul sau absurdul existențial, rezultante ale amestecului, ale hazardului, ale asocierilor aleatorii din lucruri și fenomene, din trăirile omenești, în stări de veghe sau de vis : “Numele numelor este ascuns, / Atotprezentul nu l-ai pătruns, / Tu te desprinzi de tine, ca ins, / Devii mai tulbure și mai distins, / Ești străființă manifestă, / părăsește poema livrescă, / Oricum n-ajungi prea departe /…/ Desăvârșirea se atinge-n Niimic, / Ochi sunt ficși ca la pisic, / Apoi îl cauți pe Tao, / De nu te calcă un VW maro.”

   În unele versuri simțim vagi înrudiri cu Tristan Tzara: „Un măr și o coadă de mătură / Se iubeau pe un colț de pătură, /../ Iubita mea cu liceu terminat, / moralmente m-a maltratat, / O vedeam aievea și-n vis, / O pierdeam mereu în abis…”

   Uneori Boris Marian-Mehr se dovedește un urmaș de soi al lui Urmuz. Alteori este când ermetic din spița lui Ion Barbu, când metaforist al abstracțiilor, amintind de Nichita. Unele poeme tind spre dicteul automat suprarealist.

   Dominantă este totuși năzuința de a comunica. Multe dintre poeme clocotesc de energie comunicativă și reflexiv-interogativă : „De unde să încep ? /…/ Prea multe am de spus, / Despre prietenie, singurătate, destinul prea este brutal, / Norocul e un șarpe, un șacal, se duc eroii, ața este scurtă. / Noi suferim de infinit, îl vrem, nu-l vrem, el ne primește.”

   De remarcat varietatea tonalităților lirice. Poetul trece cu nonșalanță de la un registru stilistic la altul. Sare pe neobservate de la joaca sprințară, (aparent)frivolă, la jocul grav, esențial. Își comută stilul cu aceeași ușurință, de la sobru la grațios, de la fantezia jucăușă la frământul lăuntric sau sensibilitatea temperamentoasă. E când metafizic, când trivial, când cotidian, când eternal-celest. E mereu altfel, rămânând pretutindeni, el însuși. E o admirabilă unitate în diversitate.

   Poemele oscilează între halebardă și floare. Jucărie sau scalpel. Există până și poem în poem. Iată un admirabil catren încastrat într-un poem cu o altă direcție lirică: „Iubito, tu ești doar femeie, / Femeie, tu ești doar un om, / Iubire, tu ești doar scânteie, / În ochii Creatorului – atom.”

   Jocul asemănărilor în sonoritatea cuvintelor duce uneori la o muzicalitate de flașnetă argheziană sau poate de ermetism barbian: „Precum e bradul e și bardul, / străfulgeră precum smaraldul, / sublimă, încă genuină, / Din curcubeu ne dă lumină, / Din versuri împletind coroană.”

   Simpla joacă a cuvintelor apropiate ca sonoritate, chiar și acolo unde nu comunică nimic, are darul de a crea o atmosferă ludică de tip “ala bala portocala.”

   Bogăția și varietatea lexicului prilejuiește neașteptate treceri de la prețiozități intelectuale sau neologisme de ultimă oră ori sintagme în limbi străine, la cuvinte sau expresii ale graiului popular, ale vorbirii străzii sau chiar ale argoului de mahala.

   Chiar și atunci când insolitul asociațiilor pare doar non-sens, aceste poeme în adâncul lor, poartă idei, trimit la sensuri, adeseori esențiale. Rareori apare gratuitatea pură, arta pentru artă. Adeseori, poemele spun mai mult decât par să spună. Spuma e doar un văl înșelător al miezului. Coerența se naște, paradoxal, ca dimensiune a incoerenței. Fără să bagi de seamă plenitudinea sensului se compune din aparentul gol sonor al cuvintelor.

   La acest poet, sarcasmul se învecinează cu tandrețea. Existențialismul decepționist conviețuiește cu simpla și fireasca dragoste de viață. Strecoară câte o undă de zâmbet hâtru menit să atenueze patetismul: „Un prim sărut ca la Facerea Lumii, / Să faci ceva ce n-a văzut Parisul, / Un muzeu cu meduze vorbitoare, / Dar a venit un pistolar, i-a scos ochiul, / E un semn de moarte, a spus baba Crina…”

   În aceste poeme nu găsim prețiozitate sau pedanterie. Neastâmpărul și urgența frământului lăuntric și ale interogației lirice nu lasă loc nici reveriei romantice, nici contemplării visătoare a naturii. Tonalitatea lirică trece de la familiar, anecdotic, cvazi-comic, la tensionat, asertiv, categoric, declarativ, proclamativ. Poetul nu umblă, calofil, la finețuri estetice dar accede fără a o căuta, la frumusețea unor metafore ale gândirii și ale simțirii. Cultivă versul autoscopic, dialogal-confesiv. Se adresează când sie-și, când unui interlocutor fictiv sau livresc: „Apollinaire, pe tine te-a iubit cineva ? / Este iubirea monedă de schimb pentru viața de apoi ? / Ți-au despicat craniul pentru păcatele cui ? / Tu cunoșteai legile nobleții, precum Orfeu…”

   Tonul adresativ, vocativ, devine o cale către dramatizarea câte unei idei.

   Versurile dobândesc calități scenice. Nu rareori și filmice. Unele idei sunt direct dramatizate: „Tu evadezi, evadezi, până unde? / Vei ajunge oricum în fața plutonului de execuție. / Eu voi fi doar o salcie, un martor natural. / Auzi cum geme salcia în vânt, auzi?” Sau: „Am întâlnit pe o insulă pustie o celebritate. / Cine spune asta ? Întreabă respectivul. / Avea dreptate. Semăna izbitor cu Homer, / dar era un biet pacient fugit dintr-o detenție.”

   Defilarea asociativă aleatorie a ideilor redă parcă întregul vălmășag de gânduri din jurul unei stări sau al unei idei.

   Cu un înșelător aer de amuzament, poetul survolează nori de esențe grave și adânci. O face cu o ușurință demnă de invidiat.

   Poet cu imaginație debordantă, adeseori funambulescă, vervă ludică, spumă de comediograf. Totuși, una din dimensiunile definitorii, de maxim interes, ale acestei lirici, pare a fi reflexivitatea cu miez filozofic. Marile neliniști existențiale fac obiectul câtorva poeme remarcabile. Densitatea aforistică a acestei lirici e, pe alocuri, uimitoare. În poemul “Chibzuieli” fiecare vers este un aforism. Niciunul banal, niciunul plat sau inept. În fiecare lucește câte un ciob de înțelepciune. Unele sunt simple și monumentale, par cioplite în marmură: „Pomul Cunoașterii nu este și Pomul Iubirii.”

   Există în scrisul acesta o rafinată lipsă de rafinament. În ciuda lucidității tăioase nu se poate spune că, în structura sa, acest poet e doar cerebralitate rece. Dincolo de suprafața “solidă” a acestor poeme simțim un temperament liric de o frustă și robustă…fragilitate. Si căldură. Și fior liric.

   Poetul Boris Marian-Mehr e și un intelectual rafinat, tobă de carte. Dar cultura nu-i slujește ca depozit sau ornament. Eruditul ca și poetul din el sunt mereu în ebuliție creatoare. El mărturisește: „Iubesc, învăț, n-am încetat nicicând, / Până voi fi cenușă ori pământ, / Iar prin iubire-nvăț de două ori, / primind lumina sunt luminofor.”

   Poetul invocă asociativ-ludic mari nume sau imagini emblematice din trecutul cultural al omenirii: „Vom naviga fără dureri, departe de noi înșine, / Precum un Sindbad, Don Quijote, Magellan / sau Olandezul Zburător fără de moarte. /…/ Moartea lui Labiș. Ar fi avut acum 80 de ani, / Hoelderlin a stat în turn o viață, nebun.”

   Mitosul e demitizat parodic, familiar, cotidian: „Mi se spune Icarus, iar mătușii Dedala. / A fost detronată pentru lipsă de autoritate. În locul ei a fost pus un administrator de bloc. / Dar eu cu fata tot m-am însurat.”

   Motivele biblice nu lipsesc, firește, din jocul liric-reflexiv al poetului: „Mă văd crucificat ca evreul Iisus, / … / unde-i rubinul iubirii de aproapele tău, frate Cain ? / … / Credem în Domnul ? În altceva nu poți crede.”

   În versuri de o frumusețe simplă și pură, verbul poetic e prezentat ca o cale de accedere la înalturile Cerului: „Cum să ajung fără scară la Tine, Doamne? / Astăzi m-am apropiat de Tine cu un cuvânt, / mâine cu încă un cuvânt, / Cartea este scara pe care urc, / până în ziua când mă voi înfățișa Ție, Doamne.”

   Revin, mereu altfel, admirabile definiții metaforice ale poeziei și ale poetului:

   „Cuprins de vrajă și de verb, / poetul e o frunză, herb, / între nervuri și între nervi, / o rază ca-n meduză, cerb./…/ Ca să dureze scrisul tău, trebuie să te zidești în el.” Și în „Casa mea ezoterică”, găsim un fragment confesiv privind scrisul: „Cum mi-a venit scrisul ? Ca un fluture în plină iarnă, / Apoi s-a așezat în cămin și a aprins focul. / Un fulger nu poate să țină mai mult de două secunde. / Totuși e o viață.”

   Autentic, substanțial și mereu surprinzător, condeier neobosit, Boris Marian-Mehr e un poet integral. În lirica actuală românească este o prezență pe care o văd și o cred pe deplin demnă de remarcat și de valorizat critic așa cum se cuvine.

   Se utilizează 1,91 GB (12%) din 15 GB

   Administrează

   Condiții – Confidențialitate

   Ultima activitate în cont: Acum 1 minut
   Detalii

   Zoltan Terner

   Blocat

   Afișează detaliile

  • poate cheiului? vot.

  • Vot!

 • negru opac

  negru opac a scris un nou articol, Trupul b. Reflex acum 1 zi, 1 oră

  Nu era octombrie
  nu era unul dintre inelele lui Saturn
  nu era ultimul trabuc fumat de Hemingway
  și nu era.
  Era doar amintirea ei
  cu care el înălțase
  triste desene pe linia orizontului.

 • roasianocen

  roasianocen a scris un nou articol, bob se lupta cu Quijote acum 1 zi, 1 oră

  în timp ce la Mortal Kombat

  Nobel îl bombarda pe Subzero

  cu vestita gerdylaninã 

  acel ingredient kryptonic

  care ameţea superliteratul

  O, cât de cervantes suntem?

 • enea_gela@yahoo.com

  enea_gela@yahoo.com a scris un nou articol, lola acum 1 zi, 1 oră

  când venele curajului se subțiau

  o țineam în brațe pe lola

  înălța ziduri despărțitoare între mine și ceilalți

  vara

  păsări febrile își amânau cântecul pentru alt anotimp

  cântam eu pentru lola

  i-am […]

 • poenarudorina

  poenarudorina a scris un nou articol, Pe seară acum 1 zi, 3 ore

  În amurg rece și leneș
  zăpada a prins coajă de păcat,
  la haina nouă
  plină de zâmbetul vânzătoarei
  câinii își pun întrebări existențiale,
  un om mă ajunge din urmă,
  vântul îi macină salutul
  și-ocolește […]

 • Poză de profil pentru Solange

  Solange a scris un nou articol, trauma nu este decît o minune acum 1 zi, 3 ore

  nu știu ce tainică melancolie
  poate da aerul la o parte
  minunile sînt oricum
  în funcție de așteptările noastre

  dragostea (Se) multiplică
  dragostea (Se) amplifică
  atunci cînd iubim […]

 • Poză de profil pentru Macrina

  Macrina a scris un nou articol, viața la țară acum 1 zi, 4 ore

  ce frumoasă e viața la țară

  pî…

  …nă la 13 ani am crezut că e vorba de tradiție

  am crezut că e vorba de filozofie

  am crezut că e vorba de religie

  am crezut că e vorba de comun

  i […]

 • Mihok Tamas a răspuns pe subiectul PORUMBELUL( parodie după ''Corbul ''de E. Allan Poe în forumul Logo grup al Acceleratorul de poezieAcceleratorul de poezie acum 1 zi, 4 ore

  sigur, cu drag:

  „me too and my master black” -> citind cu voce tare poemul, am simțit că ar merge mai bine aici totuși ceva neaoș (chiar dacă, să zicem, adaptat).

  „Tot tacâmul şi secretul, nepătrunsul viitor” -> „tot tacâmu’ și secretu’ nepătrunsului viitor” (aveți 15 silabe și-n alte versuri secunde)

  că e scris precum în ‘’book’’ -> a…[Citește mai mult]

 • roasianocen

  roasianocen a început subiectul schweinegequieke freedom utca vis pe ​​forumul Logo grup al Acceleratorul de poezieAcceleratorul de poezie acum 1 zi, 4 ore

  ai sã…
  umblam peste cer cu chitara
  amplificatorul de orgoliu amuţise
  delete delete erase escape
  ich will frieden!
  atunci un val de romglezã
  mi-a şters inima
  pe nisipul de la mare
  mare pagubã de nisip
  ai sã…
  umblam peste cer cu chitara
  psihedelic de normal şi gol
  bring it on! freedom!
  cu porumbeii în zbor
  paştişam gâştele
  dar nicãieri Ni…[Citește mai mult]

 • Poză de profil pentru Macrina

  Macrina a scris un nou articol, M acum 1 zi, 14 ore

  ai mei morți și vii

  trec pe lângă mine

  dincolo de pod

  ca dintr-o oglindă

  ceva cerne peste ei

  dar nu se-ntorc 

  rămân cu spatele

  fără cuvinte

  sforțările lor de a continua mersul

  t […]

  • bucăți aspre care le cad

   în urmă

   mă îneacă în cerneală =>

   bucăți(-le) aspre
   le cad

   în urmă mă îneacă
   în cerneală

   ritm, citite, amplificarea imaginii?

  • Amintiri din Casa Vieții

   20.01.2015
   Încep un nou capitol, ultimul, după 47 de ani de când smângălesc hârtia. Smângălewski. Bun. Unii spun că am un stil, alții- un pistil. Am oscilat mereu între poezie fixă, mobilă, automobilă,proză neroză, necroză,nevroză. Prin buză mi-a apărut o buburuză, fără nicio scuză,obsesia din adolescență-sifilisul, șancrul, Eminescu, prea departe. La actul formal al înhumării, înhămării la carul zeilor, cineva a zis, uite, bă, ce chestie, o buburuză, aria buburuzei, o fi inspirațiunea, uite, zboară, aiurea, scria ca un idiot, spuse altul, deși toți care scriem suntem idioți, un om deștept face bani, copii, da, eu iubesc copiii, am copii, nimic nu se oprește, arta nu te face veșnic, unii muriră de foame, alții de faimă, spiritul meu, vârcolac, umblă prin bibliotecă, se lipește de o carte, caută și el o parte din geniul omenirii, neștiind că geniul vine numai de la Dumnezeu. Chiar și geniul rău. Bătrân și fără dinți și fără rost, te-aruncă din troleu un june prost și te trimite iute la azil, a fi azil, se spune, la Mizil. Ce repede ne-ntoarcem la primate, strămoșii fără diplome și carte, zadarnic cercetăm atomii, viața, când globul pământesc devine piața. Poate că nașterea e , totuși, o greșeală, lăsați șacalii, cu ei facem școală, grădina și cenușa ne așteaptă, în curte mai miroase a ceapă. Raiul și iadul, măcelarul, ochi-dihor, ne asamblează falnici cârnăciori, dar rotofeiul Buck nu mâncă porc, de parcă nu se trage din New York. Verbină, verbină, trup de violină, evantai lovit de vânt și de vid, eu prefer opalul, perlele, coralul, pasul ce coboară, scara interioară, moarte străvezie, mâine reînvie, mâine e iubirea, poimâine – amintirea. Joc de val și-aripă, criptă pentru-o clipă, pe de altă parte, forță, teamă, moarte. Sete iar de sânge, trupul rău te strânge, azi talazul trece și te lasă rece.

   This won’t show in anyone else’s News Feed unless you

  • vot

  • Macrina a răspuns la acum 1 zi, 3 ore

   pfui, fain text, as spune inspirat!!!

 • Poză de profil pentru Daniela Hendea

  Daniela Hendea a răspuns pe subiectul Ascunziș în forumul Logo grup al Acceleratorul de poezieAcceleratorul de poezie acum 1 zi, 15 ore

  Merci de comentariu!

  Un mic exercițiu de dicție. Aș fi vrut să să pară mai fioros, dar mă împac și cu simpatic. 😊

 • roasianocen

  roasianocen a scris un nou articol, după ploaie au găsit poeți până și-n tălpi acum 1 zi, 16 ore

  chiar atunci s-au trezit dintre noi

  lăsând tot ce era vechi în curte

  dar nici așa nu au putut să meargă

  printre ceilalți fără sfială

  printre cele pierdute

  așa că s-au urcat în norii neștiuți […]

 • Mihok Tamas a răspuns pe subiectul *** în forumul Logo grup al Acceleratorul de poezieAcceleratorul de poezie acum 1 zi, 18 ore

  un poem superior celuilalt, dar care, în faza în care se află, nu trece de stația „exercițiu”.

  plusuri:

  – segmentare plăcută la lectură
  – mai dinamic decât celălalt
  – atenția distributivă (interior-exterior)
  – imagini mai percutante (cărora însă, din păcate, nu le-ai oferit un rol/rost suficient de incitant)

  minusuri:

  – verbiaj (după ce ai…[Citește mai mult]

 • Mihok Tamas a răspuns pe subiectul *** în forumul Logo grup al Acceleratorul de poezieAcceleratorul de poezie acum 1 zi, 18 ore

  un poem superior celuilalt, dar care, în faza în care se află, nu trece de stația „exercițiu”.

  plusuri:

  – segmentare plăcută la lectură
  – mai dinamic decât celălalt
  – atenția distributivă (interior-exterior)
  – imagini mai percutante (cărora însă, din păcate, nu le-ai oferit un rol/rost suficient de incitant)

  minusuri:

  – verbiaj (după ce ai…[Citește mai mult]

 • PIPP

  PIPP a răspuns pe subiectul Tommy şi roşu în forumul Logo grup al Acceleratorul de poezieAcceleratorul de poezie acum 1 zi, 18 ore

  în primul rând, vă mulţumesc pentru analiză şi lectură dar nu cred ca am intentionat ceva ludic, erau doar niste imagini dintr-o amintire, în al doilea rând, cred ca am sa urmez sugestia dumneavoastră si am sa citesc mai multa poezie din perioadele amintite.
  Multumesc!

 • Încarcă mai multe